Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 25.03.2013
Toimiku viit: 1-2/13-138
Название: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kolmandate riikide kodanike teadustöö , õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja „au pair“’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta COM(2013) 151; SWD(2013)77; SWD(2013)78
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: viisapoliitika, praktika, välismaine õppur, välisriigi kodanik, elamisluba, teaduspersonal
Aastaarv: 2013
Tähis: COM(2013) 151; SWD(2013)77; SWD(2013)78; 14958/2/15
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 25.03.2013
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3244. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: 6./7. juuni 2013
Название документа Тип Время добавления
Ettepanek COM(2013)151 EL dokument 25.03.2013
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training , voluntary service and au pairing Recasting and amending Directives 2004/114/EC and 2005/71/EC SWD(2013)77 COM(2013) 151 EL dokument 25.03.2013
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJU HINDAMISE KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (direktiiviga sõnastatakse uuesti ja muudetakse direktiive 2004/114/EÜ ja 2005/71/EÜ) SWD(2013)78, COM(2013) 151 EL dokument 25.03.2013
COM(2013) 151 / Letter EL dokument 05.04.2013
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja „au pair“’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi, eelnõu kohta COM(2013) 151 EL dokument 16.05.2013
Kultuurikomisjoni arvamus COM(2013) 151 kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 04.06.2013
Kaaskiri - COVER NOTE from: President of the Hellenic Parliament date of receipt: 30 May 2013 to: President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a Directive of the EuropeanParliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training, voluntary service and aupairing (Recast) COM (2013) 151 EL dokument 04.06.2013
Kaaskiri - COVER NOTE from: President of the Assemblyof the Republic of Portugal date of receipt: 30 May 2013 to: President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a Directive of the EuropeanParliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training, voluntary service and aupairing (Recast) COM (2013) 151 EL dokument 04.06.2013
Põhiseaduskomisjoni arvamus COM(2013) 151 kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 05.06.2013
Itaalia Senati arvamus COM(2013) 151 EL dokument 04.07.2013
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetusprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (uuesti sõnastatud) - Nõukogu poolt vastu võetud 10. märtsil 2016 COM(2013) 151; 14958/2/15 EL dokument 14.03.2016
Обратная связь