Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 11.02.2016
Toimiku viit: 1-2/16-74
Название: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ringmajanduse paketi kohta COM(2015) 614; COM(2015) 596; COM(2015) 595; COM(2015) 594; COM(2015) 593
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: jäätmed, jäätmehooldus, jäätmete ringlussevõtt, jäätmete vältimine, innovatsioon, keskkonnasäästlik tehnoloogia, keskkonnamõju, tarbijateave, veetarbimine
Aastaarv: 2016
Tähis: 2-5/15-02613-3; COM(2015) 614; COM(2015) 596; COM(2015) 595; COM(2015) 594; COM(2015) 593
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 11.02.2016
Valdkond: Keskkond
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta SWD(2015) 259; SWD(2015) 260; COM(2015) 593, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta COM(2015) 594, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi ringmajanduse loomise tegevuskava COM(2015) 614, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta COM(2015) 596, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2015) 259; SWD(2015) 260; COM(2015) 595, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3476. istung (keskkond) 20. juuni 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3451. istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 29. veebruar 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3452. istung (keskkond) 4. märts 2016, Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC on waste Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy COM(2015) 593; COM(2015) 594; COM(2015) 595; COM(2015) 596; COM(2015) 614
Название документа Тип Время добавления
Eesti seisukohad Euroopa Liidu ringmajanduse paketi kohta COM(2015) 614; COM(2015) 596; COM(2015) 595; COM(2015) 594; COM(2015) 593 EL dokument 11.02.2016
Keskkonnakomisjoni arvamus ringmajanduse paketi kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 27.03.2019
Обратная связь