Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 03.12.2015
Toimiku viit: 1-2/15-700
Название: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta COM(2015) 625
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: finantseerimine, kuritegevusevastane võitlus, piiriülene koostöö, terrorism, üksikisiku õigused, inimõigused, teabevahetus, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, ohvriabi
Aastaarv: 2015
Tähis: COM(2015) 625
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 03.12.2015
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3455. istung (justiits- ja siseküsimused) 10. ja 11. märts 2016
Seotud dokumendid: Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi eelnõu COM(2015) 625 kohta.
Название документа Тип Время добавления
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta COM(2015)625 EL dokument 03.12.2015
COM(2015) 625 / Letter EL dokument 23.12.2015
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi eelnõu kohta EL dokument 21.01.2016
Väliskomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi eelnõu COM(2015) 625 kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 11.02.2016
Õiguskomisjoni arvamus terrorismivastase võitluse direktiivi kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 11.02.2016
Teatis - COVER NOTE From: House of the Representatives of the Republic of Cyprus Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism [14926/15 DROIPEN 164 COPEN 343 JAI 968 CODEC 1644 - COM(2015) 625 EL dokument 16.02.2016
Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism [14926/15 DROIPEN 164 COPEN 343 JAI 968 CODEC 1644 - COM(2015) 625 EL dokument 19.02.2016
Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM(2015) 625 EL dokument 25.02.2016
Teatis - COVER NOTE From: Austrian Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism [14926/15 DROIPEN 164 COPEN 343 JAI 968 CODEC 1644 - COM(2015) 625 EL dokument 14.03.2016
Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM(2015) 625 EL dokument 11.04.2016
Teatis - COVER NOTE From: Romanian Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM(2015) 625 EL dokument 19.05.2016
COVER NOTE Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism [14926/15 DROIPEN 164 COPEN 343 JAI 968 CODEC 1644 - COM(2015) 625] EL dokument 05.07.2016
Обратная связь