Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 04.07.2013
Toimiku viit: 1-2/13-388
Название: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2013) 222 final} {SWD(2013) 223 final} {SWD(2013) 225 final} COM(2013) 449
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: avalik arutelu, riigihankeleping, mõju uuring, e-valitsus, haldusformaalsused, arveldus
Aastaarv: 2013
Tähis: COM(2013) 449, SWD(2013) 222 final} {SWD(2013) 223 final} {SWD(2013) 225 final
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 26.06.2013
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3276. istung (Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 2. ja 3. detsember 2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3295. istung (Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 20. ja 21. veebruar 2014
Название документа Тип Время добавления
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2013) 222 final} {SWD(2013) 223 final} {SWD(2013) 225 final} COM(2013) 449 EL dokument 04.07.2013
COM(2013) 449 / Letter. Õigusakti eelnõu edastamine vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokollile nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta EL dokument 04.07.2013
Töödokument SWD(2013)222 ettepanekule COM(2013) 449 EL dokument 04.07.2013
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT SWD(2013)223. MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul {COM(2013) 449 final} {SWD(2013) 222 final} {SWD(2013) 225 final} EL dokument 04.07.2013
Töödokument SWD(2013)225 ettepanekule COM(2013) 449. {SWD(2013) 222 final} {SWD(2013) 223 final} EL dokument 04.07.2013
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektroonilisi arveid käsitleva direktiivi eelnõu ja Euroopa Komisjoni elektroonilisi riigihankeid käsitleva teatise kohta COM(2013) 453, COM(2013) 449 EL dokument 19.09.2013
MAJK arvamus 10.10.2013 COM(2013) 453, COM(2013) 449 Valdkondliku komisjoni arvamus 10.10.2013
Noot - NOTE From: Romanian Parliament Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic invoicing in public procurement COM(2013) 449 EL dokument 02.12.2013
Обратная связь