Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 31.10.2012
Toimiku viit: 1-2/12-545
Название: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3200. istung (üldasjad) Kuupäev: teisipäev, 20. november 2012 (kell 10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: üldeelarve (EL), põllumajandustoetus, fond (EL), majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, raudteevõrk, ühtne turg, digitaaltehnoloogia
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 5078/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 31.10.2012
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta] COM(2011) 804, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014 – 2020)
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3200. istung (üldasjad) Kuupäev: teisipäev, 20. november 2012 (kell 10.00) EL dokument 31.10.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 20. novembri 2012. a istungil EL dokument 15.11.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 20. novembri 2012. a istungist ning Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. novembri 2012. a kohtumisest EL dokument 29.11.2012
Обратная связь