Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 23.09.2014
Toimiku viit: 1-2/14-626
Название: 3335. istung (Transport, telekommunikatsioon ja energia) 8. oktoober 2014
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2014
Tähis: CM 4169/14
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 23.09.2014
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JANÕUKOGU DIREKTIIV, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta COM(2014) 476, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas COM(2013) 29; SWD(2013) 12; SWD(2013) 13, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik COM(2013) 296, 2013/0157 (COD) SWD(2013) 181, SWD(2013) 182, SWD(2013)183, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamise kohta (uuesti sõnastatud) 2013/0186 (COD) COM(2013) 410, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Uus ajastu lennunduses Lennundusturu avamine kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide tsiviilkasutusse võtmiseks ohutul ja jätkusuutlikul viisil - COM(2014) 207, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee- reisijateveoteenuste siseturu avamist COM(2013) 28; SWD(2013)10; SWD(2013)11
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3335. istung (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 8. oktoober 2014 EL dokument 23.09.2014
Обратная связь