Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 02.06.2017
Toimiku viit: 1-2/17-386
Название: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3550. istung (keskkond) 19. juuni 2017
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kliimamuutuste poliitika, kasvuhoonegaas, maakasutus, ELi keskkonnapoliitika, keskkonnakaitse, kaitsealused liigid
Aastaarv: 2017
Tähis: CM 3046/17
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 02.06.2017
Valdkond: Keskkond
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta COM(2016) 479; SWD(2016) 246; SWD(2016) 249, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta COM(2016) 482; SWD(2016) 247; SWD(2016) 248, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava SWD(2017) 139; COM(2017) 198
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3550. istung (keskkond) 19. juuni 2017 EL dokument 02.06.2017
Обратная связь