Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 19.05.2011
Toimiku viit: 2.1-11/731
Название: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ohvrite õiguste tugevdamine ELis
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: vastastikuse tunnustamise põhimõte, ohver, lastekaitse, kuritegevus, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Aastaarv: 2011
Tähis: COM(2011) 275
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 19.05.2011
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse reeglid tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuseks tunnustamiseks, eelnõu kohta
Название документа Тип Время добавления
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ohvrite õiguste tugevdamine ELis EL dokument 19.05.2011
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, eelnõu suhtes EL dokument 15.09.2011
Valdkondliku komisjoni arvamus Valdkondliku komisjoni arvamus 15.09.2011
Обратная связь