Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 19.10.2023
Toimiku viit: 1-2/23-703
Название: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ravimivaldkonna õigusaktide muudatusettepanekute paketi kohta - COM(2023) 192, COM(2023) 193
Koosseis: 15
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ravim, müügiluba, varustuskindlus, ravimijärelevalve, pediaatria, antimikroobikumiresistentsus, andmekaitse, digitaaltehnoloogia, keskkonnamõju
Aastaarv: 2023
Tähis: COM(2023) 192, COM(2023) 193
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 19.10.2023
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse liidu kord inimtervishoius kasutatavate ravimite müügilubade andmise ja järelevalve kohta ning millega kehtestatakse Euroopa Ravimiametit reguleerivad eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1394/2007 ja määrust (EL) nr 536/2014 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 726/2004, määrus (EÜ) nr 141/2000 ja määrus (EÜ) nr 1901/2006 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 390, SWD(2023) 192, SWD(2023) 193, SWD(2023) 194, COM(2023) 193, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate liidu eeskirjade kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/83/EÜ ja direktiiv 2009/35/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 390, SWD(2023) 191, SWD(2023) 192, SWD(2023) 193, COM(2023) 192
Seotud dokumendid: Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni esitatud Euroopa Liidu ravimiregulatsiooni reformi pakett COM(2023) 190, 191, 192, 193
Название документа Тип Время добавления
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu ravimivaldkonna õigusaktide muudatusettepanekute paketi kohta - COM(2023) 192, COM(2023) 193 Riigikogu seisukoht 07.12.2023
Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006 [doc. 8758/23 - COM(2023) 193] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC [doc. 8759/23 - COM(2023) 192] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 192, COM(2023) 193 EL dokument 23.11.2023
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Liidu ravimivaldkonna õigusaktide muudatusettepanekute paketi kohta - COM(2023) 192, COM(2023) 193 Valdkondliku komisjoni arvamus 25.10.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu ravimivaldkonna õigusaktide muudatusettepanekute paketi kohta - COM(2023) 192, COM(2023) 193 EL dokument 19.10.2023
Обратная связь