Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 10.10.2016
Toimiku viit: 1-2/16-635
Название: Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta COM(2016) 465; COM(2016) 468; COM(2016) 466; COM(2016) 467
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ELi migratsioonipoliitika, migratsioonikontroll, pagulane, pagulastele antav abi, välisriigi kodanik, kodakondsuseta isik, rahvastiku ümberasustamine, varjupaigaõigus
Aastaarv: 2016
Tähis: 2-5/16-01599-4; COM(2016) 465; COM(2016) 468; COM(2016) 466; COM(2016) 467
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 10.10.2016
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse rahvusvahelise kaitse ühine menetlus liidus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EL COM(2016) 467, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) COM(2016) 465, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 COM(2016) 468, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule ning millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta COM(2016) 466
Название документа Тип Время добавления
Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta COM(2016) 465; COM(2016) 468; COM(2016) 466; COM(2016) 467 EL dokument 10.10.2016
Põhiseaduskomisjoni arvamus Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma korraldust ja töökorda puudutava küsimustiku kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 20.10.2016
Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast) (First reading) [doc. ST 11318/1/16 REV 1 ASILE 28 CODEC 1078 - COM(2016) 465 final/2] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents (First reading) [doc. ST 11316/16 ASILE 26 CODEC 1076 - COM(2016) 466 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council stablishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU (First reading) [doc. ST 11317/16 ASILE 27 CODEC 1077 - COM(2016) 467 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council 13566/16 ST/pf 1 DGD 1B EN/RO [doc. ST 11313/16 ASIM 107 RELEX 650 COMIX 534 CODEC 1073 - COM(2016) 468 COM(2016) 465; COM(2016) 466; COM(2016) 467; COM(2016) 468 EL dokument 25.10.2016
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade kohta, mis puudutavad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse ja vastuvõtutingimuste direktiivi muutmist ning EL ülese ümberasustamise määruse eelnõud Valdkondliku komisjoni arvamus 25.10.2016
Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents (First reading) [doc. ST 11316/16 ASILE 26 CODEC 1076 - final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council stablishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU (First reading) [doc. ST 11317/16 ASILE 27 CODEC 1077 - final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council [doc. ST 11313/16 ASIM 107 RELEX 650 COMIX 534 CODEC 1073 - COM(2016) 468 - COM(2016) 466; COM(2016) 467 EL dokument 31.10.2016
Väliskomisjoni arvamus ELAKile: Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 01.11.2016
Õiguskomisjoni arvamus määruse eelnõu kohta, mis puudutab kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse eelnõude muutmist Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2019
Обратная связь