Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 17.05.2018
Toimiku viit: 1-2/18-316
Название: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK SWD(2018) 195; SWD(2018) 196; COM(2018) 302
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ebaseaduslik migratsioon, piiriülene koostöö, välisriigi kodanik, piirikontroll, Euroopa Liidu välispiir, viisapoliitika, teabevahetus, ELi migratsioonipoliitika, Schengeni infosüsteem
Aastaarv: 2018
Tähis: SWD(2018) 195; SWD(2018) 196; COM(2018) 302
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 17.05.2018
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Teatis - COM(2018) 302, COM(2018) 473, COM(2018) 474, COM(2018) 478, COM(2018) 480
Название документа Тип Время добавления
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK SWD(2018) 195; SWD(2018) 196; COM(2018) 302 EL dokument 17.05.2018
Letter/COM(2018) 302 EL dokument 28.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitleva algatuse kohta - COM(2018) 302  EL dokument 12.07.2018
Põhiseaduskomisjoni arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitleva algatuse kohta - COM(2018) 302 Valdkondliku komisjoni arvamus 17.09.2018
Обратная связь