Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 25.01.2018
Toimiku viit: 1-2/18-56
Название: Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta - COM(2017) 281; COM(2017) 277; COM (2017) 278; COM(2017) 282
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: juhid, juhtimisaeg, puhkeaeg, töötingimused, kaubavedu, reisijatevedu, maanteetransport, rahvusvaheline transport
Aastaarv: 2018
Tähis: COM(2017) 281; COM(2017) 277; COM (2017) 278; COM(2017) 282
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 25.01.2018
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas - SWD(2017) 184; SWD(2017) 185; SWD(2017) 186; SWD(2017) 187; COM(2017) 277, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - SWD(2017) 184; SWD(2017) 185; SWD(2017) 186; SWD(2017) 187; COM(2017) 278, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2017) 282; SWD(2017) 196; SWD(2017) 197; SWD(2017) 198; SWD(2017) 199, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2017) 281; SWD(2017) 194; SWD(2017) 194
Название документа Тип Время добавления
Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta - COM(2017) 281; COM(2017) 277; COM (2017) 278; COM(2017) 282 EL dokument 25.01.2018
SOTK arvamus ELAKile Valdkondliku komisjoni arvamus 13.02.2018
Majanduskomisjoni arvamus liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta - COM(2017) 281; COM(2017) 277; COM (2017) 278; COM(2017) 282 Valdkondliku komisjoni arvamus 15.02.2018
Обратная связь