Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 15.11.2017
Toimiku viit: 1-2/17-750
Название: Istung (konkurentsivõime, siseturg, tööstus ja teadusuuringud) 30. november ja 1. detsember 2017 (10.00, 10.00) - 3580
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ühtne turg, digitaaltehnoloogia, teabevahetus, elektronkaubandus, patent, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, riigihankeleping, autotööstus, kosmosepoliitika
Aastaarv: 2017
Tähis: CM 4903/17
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 15.11.2017
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõtte kohta Ühendatud digitaalne ühtne turg kõigile - SWD(2017) 155; COM(2017) 228, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa kosmosestrateegia - COM(2016) 705, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet - COM(2017) 294; SWD(2017) 228, Vastavuse pakett Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 COM(2017) 256; SWD(2017) 211; SWD(2017) 212; SWD(2017) 213; SWD(2017) 214, KOMISJONI SOOVITUS, 3.10.2017, riigihankevaldkonna kutseliseks muutmise kohta Riigihankevaldkonna kutseliseks muutmise raamistiku ülesehitamine (EMPs kohaldatav tekst) - C(2017) 6654; SWD(2017) 327, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kuidas rakendada Euroopa riigihanked kogu Euroopa teenistusse- COM(2017) 572, KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Copernicuse programmi (2014-2020) vahehindamine - COM(2017) 617; SWD(2017) 347, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ SWD(2016) 173; SWD(2016) 174; COM(2016) 289
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 30. november ja 1. detsember 2017 - 3580 EL dokument 15.11.2017
Обратная связь