Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 24.05.2012
Toimiku viit: 1-2/12-217
Название: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3172. istung (justiits- ja siseküsimused) 7. (10.00) ja 8. (10.00) juunil 2012
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 3072/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 24.05.2012
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks, COM(2011) 559, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õigusprogramm, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud), Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja kodakondsuse programm, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa ühise müügiõiguse kohta
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3172. istung (justiits- ja siseküsimused) 7. (10.00) ja 8. (10.00) juunil 2012 EL dokument 24.05.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 7. ja 8. juuni 2012. a istungil EL dokument 31.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 7. ja 8. juuni 2012. a istungist EL dokument 14.06.2012
PROTOKOLLI KAVANDI ADDENDUM’I PARANDUS Euroopa Liidu Nõukogu 3172. istung (JUSTIITS- ja SISEKÜSIMUSED) 7.–8. juunil 2012 Luxembourgis EL dokument 18.01.2013
Обратная связь