Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 03.10.2016
Toimiku viit: 1-2/16-633
Название: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3491. istung (keskkond) 17. oktoober 2016
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kasvuhoonegaas, gaasiheidete vähendamine, maakasutus, metsapoliitika, veekaitse, bioloogiline mitmekesisus, säästev areng, geneetika, geneetiliselt muundatud organism
Aastaarv: 2016
Tähis: CM 4108/16
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 03.10.2016
Valdkond: Keskkond
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta COM(2016) 479; SWD(2016) 246; SWD(2016) 249, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta COM(2016) 482; SWD(2016) 247; SWD(2016) 248
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3491. istung (keskkond) 17. oktoober 2016 EL dokument 03.10.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 17. oktoobri 2016. a istungil EL dokument 13.10.2016
17. oktoobril 2016 toimunud keskkonnanõukogu ülevaade EL dokument 19.10.2016
Обратная связь