Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 06.06.2016
Toimiku viit: 1-2/16-400
Название: Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta COM(2016) 194; COM(2016) 196; COM(2016) 205
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: Euroopa Liidu välispiir, piirikontroll, Schengeni infosüsteem, ELi politseikoostöö, välisriigi kodanik, isikuandmed, biomeetria, teabevahetus, andmekaitse, kuritegevusevastane võitlus
Aastaarv: 2016
Tähis: 2-5/16-00840-3; COM(2016) 194; COM(2016) 196; COM(2016) 205
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 06.06.2016
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 SWD(2016)114; SWD(2016)115; SWD(2016)116; COM(2016) 194, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas SWD(2016) 115; SWD(2016) 116; COM(2016) 196, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid COM(2016) 205
Название документа Тип Время добавления
Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta COM(2016) 194; COM(2016) 196; COM(2016) 205 EL dokument 06.06.2016
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade kohta seoses Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketiga Valdkondliku komisjoni arvamus 15.06.2016
Väliskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade kohta seoses Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketiga Valdkondliku komisjoni arvamus 16.06.2016
ÕIGK arvamus-EL sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 16.06.2016
Обратная связь