Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 15.10.2012
Toimiku viit: 1-2/12-509
Название: Euroopa Liidu Nõukogu 3196. istung (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 29.10.2012
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 4813/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 15.10.2012
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Tehnoülevaatuspakett. Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ COM(2012)380, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) jõustamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta COM(2012) 134, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni vahelise lepingu (millega luuakse tõhustatud koostöö üldine raamistik) sõlmimise kohta, COM(2012) 439, Lennujaamapakett Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiseeskirjade kohta (Uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) {SEK(2011) 1443 lõplik} {SEK(2011) 1444 lõplik} , Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli COM(2012) 129, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006 948 lõplik}
Название документа Тип Время добавления
Euroopa Liidu Nõukogu 3196. istung (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA), Luxembourg, 29. oktoober 2012 EL dokument 15.10.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 29. oktoobri 2012. a istungil EL dokument 25.10.2012
Обратная связь