Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 15.05.2012
Toimiku viit: 1-2/12-209
Название: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3169. ISTUNG: „KONKURENTSIVÕIME” (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) Kuupäev: kolmapäev, 30. mai (kl 9.30), ja neljapäev, 31. mai (kl 10.00) 2012 Koht: NÕUKOGU JUSTUS LIPSIUSE HOONE Rue de la Loi 175, 1048 BRÜSSEL
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 2955/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 15.05.2012
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 COM(2011) 809, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus), Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad COM(2011) 810, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) {SEK(2011) 1408 lõplik} {SEK(2011) 1409 lõplik}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus uuenduslikumasse Euroopasse (EMPs kohaldatav tekst) COM(2011) 822, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut COM(2011) 817, Teadusuuringute, innovatsiooni ja konkurentsivõime pakett Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm (2014–2020), Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” COM(2011) 812, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV riigihangete kohta COM(2011) 896, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust [...] siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3169. ISTUNG: „KONKURENTSIVÕIME” (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) Kuupäev: kolmapäev, 30. mai (kl 9.30), ja neljapäev, 31. mai (kl 10.00) 2012 EL dokument 15.05.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 30. ja 31. mai 2012. a istungil EL dokument 24.05.2012
Обратная связь