Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 28.05.2013
Toimiku viit: 1-2/13-263
Название: Kaaskiri - COVER NOTE from: The Portuguese Parliament date of receipt: 14 May 2013 to: President of the European Union Subject: - Proposal for an amendment tothe Commission Proposal COM(2011) 607 final/2 - REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006 [doc. 7533/13 FSTR 16 SOC 176 REGIO 38 CADREFIN 58 CODEC 597 - COM(2013) 145 final] - Proposal for an amendment to a Commission proposal COM(2012) 496 - REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 [doc. 7537/13 FSTR 17 FC 9 REGIO 39 SOC 177 AGRISTR 36 PECHE 103 CADREFIN 59 CODEC 598 - COM(2013) 146 final] COM(2011) 607, COM(2013) 145, COM(2012) 496, COM(2013) 146
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: 10087/13, COM(2011) 607, COM(2013) 145, COM(2012) 496, COM(2013) 146
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 28.05.2013
Seotud toimikud: Ettepanek: Muudatus komisjoni ettepanekus COM(2011) 607 (lõplik/2): EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 COM(2013) 145, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 COM(2012)496, Ettepanek: Muudatuste tegemine komisjoni ettepanekusse COM(2012) 496: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 COM(2013) 146
Название документа Тип Время добавления
Kaaskiri - COVER NOTE from: The Portuguese Parliament date of receipt: 14 May 2013 to: President of the European Union Subject: - Proposal for an amendment tothe Commission Proposal COM(2011) 607 final/2 - REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006 [doc. 7533/13 FSTR 16 SOC 176 REGIO 38 CADREFIN 58 CODEC 597 - COM(2013) 145 final] - Proposal for an amendment to a Commission proposal COM(2012) 496 - REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 [doc. 7537/13 FSTR 17 FC 9 REGIO 39 SOC 177 AGRISTR 36 PECHE 103 CADREFIN 59 CODEC 598 - COM(2013) 146 final] COM(2011) 607, COM(2013) 145, COM(2012) 496, COM(2013) 146 EL dokument 28.05.2013
Обратная связь