Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 20.07.2021
Toimiku viit: 1-2/21-509
Название: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisega ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv (EL) 2015/652 - SEC(2021) 657 - SWD(2021) 620 - SWD(2021) 621 - SWD(2021) 622; COM(2021) 557
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: energiatarbimine, saastetõrjemeede, energia tootmine, taastuvad loodusvarad, kasvuhoonegaas, gaasiheidete vähendamine, energiasääst, energiatõhusus, taastuv energia, energiapoliitika
Aastaarv: 2021
Tähis: SEC(2021) 657 - SWD(2021) 620 - SWD(2021) 621 - SWD(2021) 622; COM(2021) 557
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 20.07.2021
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud dokumendid: Teatis - COVER NOTE From: The Irish Houses of Oireachtas Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union, Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and Regulation (EU) 2015/757 [10875/21 - COM (2021) 551 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) 2018/841 as regards the scope, simplifying the compliance rules, setting out the targets of the Member States for 2030 and committing to the collective achievement of climate neutrality by 2035 in the land use, forestry and agriculture sector, and (EU) 2018/1999 as regards improvement in monitoring, reporting, tracking of progress and review [10857/21 - COM (2021) 554 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement [10867/21 - COM (2021) 555 final]13374/21 PS/bsl 1 TREE.1.A EN/GA Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652 [10746/21 - COM (2021) 557 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency (recast) [10745/21 - COM (2021) 558 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Social Climate Fund [10920/21 - COM (2021) 568 final] ‒ Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2021) 551, COM (2021) 554, COM (2021) 555, COM (2021) 557, COM (2021) 558, COM (2021) 568, Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni taastuvenergia direktiivi eelnõu ettepanek, Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Cortes Generales Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652 [10746 /21 - COM(2021) 557 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport and amending Directive 2009/16/EC [10327/21 - COM(2021) 562 final] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2021) 557, COM(2021) 562
Название документа Тип Время добавления
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisega ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv (EL) 2015/652 - SEC(2021) 657 - SWD(2021) 620 - SWD(2021) 621 - SWD(2021) 622; COM(2021) 557 EL dokument 20.07.2021
Letter - COM(2021) 557 EL dokument 13.09.2021
Teatis - COVER NOTE From: The Swedish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652 [doc. 10746/21 - COM(2021) 557 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2021) 557 EL dokument 10.11.2021
Teatis - COVER NOTE From: The Polish Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652 [doc. 10746/21 - COM(2021) 557] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 557 EL dokument 06.12.2021
Eesti seisukohad taastuvenergia direktiivi kohta - COM(2021) 557 EL dokument 09.12.2021
Majanduskomisjoni arvamus taastuvenergia direktiivi kohta - COM(2021) 557 Valdkondliku komisjoni arvamus 19.01.2022
Keskkonnakomisjoni arvamus Valdkondliku komisjoni arvamus 20.01.2022
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni seisukoht taastuvenergia direktiivi kohta - COM(2021) 557 Kiri 27.01.2022
Riigikogu seisukoht taastuvenergia direktiivi kohta - COM(2021) 557 Riigikogu seisukoht 24.03.2022
Обратная связь