Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 17.10.2011
Toimiku viit: 2.1-11/1125
Название: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta {SEC(2011) 1153} {SEC(2011) 1154}
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: põllumajandustoetus, institutsioonide töökorraldus, maaelu areng, põllumajanduslik tootmine, Euroopa Regionaalarengu Fond, juhtimisaudit, ühine põllumajanduspoliitika, ELi teabelevi, EAGGF
Aastaarv: 2011
Tähis: COM(2011) 628
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 17.10.2011
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154}, Muudatus komisjoni ettepanekus KOM(2011) 628 (lõplik/2): EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta COM(2012) 551, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3225. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: esmaspäev, 25. veebruar (kl 10.00) ja teisipäev, 26. veebruar 2013 (kl 9.30), EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3253. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: Esmaspäev, 15. juuli 2013, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad COM(2011) 625, Euroopa Liidu Nõukogu 3237. kohtumine (Põllumajandus ja kalandus), esmaspäeval 13. (10:00) ja teisipäeval 14. (10:00) mail 2013 Venue: COUNCIL Justus Lipsius Building Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (ÜTK määrus) {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154}, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3202. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: kolmapäev, 28. november (kl 10.00) ja neljapäev, 29. november 2012 Koht: NÕUKOGU Justus Lipsiuse hoone Rue de la Loi 175, 1048, BRÜSSEL, Euroopa Liidu Nõukogu 3193. istung (Põllumajandus ja kalandus) 22.-23. oktoober 2012, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3165. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: esmaspäev, 14. mai (kl 11.00) ja teisipäev, 15. mai 2012 (kl 9.30) Koht: NÕUKOGU JUSTUS LIPSIUSE HOONE Rue de la Loi 175, 1048 BRÜSSEL, Euroopa Liidu Nõukogu 3257. istung (Põllumajandus ja kalandus) 23.09.2013, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009 seoses põllumajandustootjatele 2013. aastal makstavate otsetoetuste kohaldamisega, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta {SEK(2011) 1153} {SEK(2011) 1154}, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3176. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: esmaspäev, 18. juuni 2012 (kl 10.00), EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3234. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: esmaspäev, 22. aprill 2013 (kl 10.00), EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3186. istung (Põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: esmaspäev, 24 - 25. september 2012, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses ühtse otsemaksete kava ja viinamarjakasvatajate toetamisega, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3232. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: esmaspäev, 18. märts (kl 10.00) ja teisipäev, 19. märts 2013 (kl 9.30), EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3249. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: esmaspäev, 24. juuni (kell 10:00), ja teisipäev, 25. juuni (kell 10:00) 2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3212. istung (põllumajandus ja kalandus) Kuupäev: teisipäev, 18. detsember (kl 10.00), kolmapäev, 19. detsember (kl 9.30) ja neljapäev, 20. detsember 2012
Название документа Тип Время добавления
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta {SEC(2011) 1153} {SEC(2011) 1154} EL dokument 17.10.2011
Kaaskiri - Proposal for a Council Regulation determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common organisation of the markets in agricultural products (Single CMO Regulation) (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the regime of the single payment scheme and support to vine-growers (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the application of direct payments to farmers in respect of the year 2013 (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural development (EAFRD) (CAP Reform) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy (CAP Reform) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM(2011) 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631 EL dokument 17.10.2012
Обратная связь