Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 01.06.2017
Toimiku viit: 1-2/17-370
Название: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas - SWD(2017) 184; SWD(2017) 185; SWD(2017) 186; SWD(2017) 187; COM(2017) 277
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: juhid, juhtimisaeg, kiiruse reguleerimine, puhkeaeg, kaubavedu, reisijatevedu, maanteetransport, veoettevõtja, digitaaltehnoloogia, töötingimused
Aastaarv: 2017
Tähis: SWD(2017) 184; SWD(2017) 185; SWD(2017) 186; SWD(2017) 187; COM(2017) 277
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 01.06.2017
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Koosolekukutse ja esialgne programm Euroopa Liidu Nõukogu (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 4. ja 5. detsember 2017 - 3581, Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta - COM(2017) 281; COM(2017) 277; COM (2017) 278; COM(2017) 282, Teatis - COVER NOTE From: Dutch House of Representatives Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures [doc. 9672/17 - COM(2017) 275 final] Proposal for a Council Directive amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures, as regards certain provisions on vehicle taxation [doc. 10175/17 - COM(2017) 276 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs [doc. 9670/17 - COM(2017) 277 final] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector [doc. 9671/17 - COM(2017) 278 final] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (recast) (Text with EEA relevance) [doc. 9673/17 - COM(2017) 280 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 with a view to adapting them to developments in the sector [doc. 9668/17 - COM(2017) 281 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 275; COM(2017) 276; - COM(2017) 277; COM(2017) 278; COM(2017) 280; COM(2017) 281
Seotud dokumendid: NOTE This Communication refers to the three Legislative Proposals COM(2017) 281 with interinstitutional reference 2017/0123(COD), COM(2017) 278 with interinstitutional reference 2017/0121(COD) and COM(2017) 277 with interinstitutional reference 2017/122(COD) - KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta seoses järgmiste õigusaktide vastuvõtmisega: määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009, määrust (EÜ) nr 1072/2009 ja määrust (EL) nr 1024/2012, et kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega, ja määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete kohta ning määrust (EL) 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise kohta, ning direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ täitmise tagamise nõuete osas ja kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL autoveosektoris sõidukijuhtide lähetamist reguleerivad erinormid ning määrust (EL) nr 1024/2012 - COM(2020) 151
Название документа Тип Время добавления
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas - SWD(2017) 184; SWD(2017) 185; SWD(2017) 186; SWD(2017) 187; COM(2017) 277 EL dokument 01.06.2017
Letter / COM(2017) 277 EL dokument 08.06.2017
Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs [doc. 9670/17 - COM(2017) 277 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 277 EL dokument 03.10.2017
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht, eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas 5114/1/20 EL dokument 07.04.2020
Обратная связь