Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK - SEC(2023) 270, SWD(2023) 246, SWD(2023) 247, COM(2023) 424
Dokumendi viit: 1-2/23-540/6
Dokumendi loomise kuupäev: 30.11.2023
Название: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse kuriteoohvrite õiguste direktiivi - COM(2023) 424
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Правовая комиссия
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse kuriteoohvrite õiguste direktiivi - COM(2023) 424 (1-2/23-540/6), Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse kuriteoohvrite õiguste direktiivi - COM(2023) 424
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Eesti seisukohad asice Открытый
Eesti seisukohad Открытый
Seletuskiri.pdf Открытый
Kuriteoohvrite_direktiiv.pdf Открытый
Обратная связь