Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta COM(2016) 482; SWD(2016) 247; SWD(2016) 248
Dokumendi viit: 1-2/16-546/2
Dokumendi loomise kuupäev: 25.07.2016
Название: Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change SWD(2016)247; COM(2016) 482
Liik: EL algatusega seotud teised dokumendid
Saatja: Euroopa Komisjon
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
SWD_2016_247_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf Открытый
SWD(2016)247 - eGreffe - Official electronic version (Zip-file).txt Открытый
SWD_2016_247_fiche.xml Открытый
SWD_2016_247_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.docx Открытый
Обратная связь