Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega sätestatakse kriitiliste toorainete kindlate ja kestlike tarnete tagamise raamistik ja muudetakse määrusi (EL) nr 168/2013, (EL) 2018/858, (EL) 2018/1724 ja (EL) 2019/1020 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 360, SWD(2023) 160, SWD(2023) 161, SWD(2023) 162, COM(2023) 160
Dokumendi viit: 1-2/23-165/3
Dokumendi loomise kuupäev: 08.06.2023
Название: Eesti seisukohad Euroopa Liidu kriitiliste toorainete määruse eelnõu kohta - COM(2023) 160
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по окружающей среде, Комиссия по экономике
Seotud dokumendid: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kriitilise tähtsusega toorainete varustuskindlus ja jätkusuutlikkus, mis toetab rohe- ja digipööret - COM(2023) 165, Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu kriitiliste toorainete määruse eelnõu kohta - COM(2023) 160, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: kriitilise tähtsusega toorainete paketi eelnõude kohta: 1.1. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega sätestatakse kriitiliste toorainete kindlate ja kestlike tarnete tagamise raamistik ja muudetakse määrusi (EL) nr 168/2013, (EL), 2018/858, (EL) 2018/1724 ja (EL) 2019/1020, eelnõu kohta - COM(2023) 160; 1.2. Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kriitilise tähtsusega toorainete varustuskindlus ja jätkusuutlikkus, mis toetab rohe- ja digipööret“ kohta - COM(2023) 165 (arutelu jätkamine), Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: kriitilise tähtsusega toorainete paketi eelnõude kohta: 2.1. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega sätestatakse kriitiliste toorainete kindlate ja kestlike tarnete tagamise raamistik ja muudetakse määrusi (EL) nr 168/2013, (EL), 2018/858, (EL) 2018/1724 ja (EL) 2019/1020, eelnõu kohta - COM(2023) 160; 2.2. Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kriitilise tähtsusega toorainete varustuskindlus ja jätkusuutlikkus, mis toetab rohe- ja digipööret“ kohta - COM(2023) 165
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Lisa_1_Kaasatud_huvigruppide_nimekiri.pdf Открытый
Sisstulev kiri asice Открытый
Sisstulev kiri Открытый
Kriitiliste_toorainete_määruse_eelnõu.pdf Открытый
Kriitiliste_toorainete_teatis.pdf Открытый
Lisa_2_Huvigruppide_kaasamise_tabel_tagasiside.pdf Открытый
Seletuskiri.pdf Открытый
Обратная связь