Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) kavandamise metoodika kohta Lisatud dokumendile: Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liidu suuniseid üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2021/1153 ja määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1315/2013 - SEC(2021) 435, SWD(2021) 472, SWD(2021) 473, SWD(2021) 471, COM(2021) 812
Dokumendi viit: 1-2/21-897/5
Dokumendi loomise kuupäev: 12.05.2022
Название: Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament (Cortes Generales) Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILon Union guidelines for the development of the transEuropean transport network, amending Regulation (EU) 2021/1153 and Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulation (EU) 1315/2013 [15109/21 - COM(2021) 812] - Opinion on the application of the Principle of Subsidiarity and Proportionality - COM (2021) 812
Liik: EL algatusega seotud teised dokumendid
Saatja: Euroopa Liidu Nõukogu
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
ST08697.XX22.DOCX Открытый
Proposal_for_a_REGULATION_OF_THE_EUROPEAN_PARLIAMENT_AND_OF_THE_COUNCILon_Union_guidelines_for_the_development_of_the_trans-European_transport_network__amending_Regulation_(EU)_2021-1153_and_Regulation_(EU)_No_913-2010_and_repealing_Regulation_(EU)_1315-2.txt Открытый
ST08697.XX22.PDF Открытый
Обратная связь