Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE, Uus Euroopa teadusruum teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks- SWD(2020) 214, COM(2020) 628
Dokumendi viit: 1-2/20-633/2
Dokumendi loomise kuupäev: 27.11.2020
Название: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb uut Euroopa teadusruumi - COM(2020) 628
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по культуре
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Sissetulev kiri Открытый
Euroopa_Komisjoni_uue_Euroopa_teadusruumi_(ERA)_teatis.pdf Открытый
Sissetulev kiri asice Открытый
Lisa_1_ERA_teekaart.pdf Открытый
Seletuskiri_HTM.pdf Открытый
Lisa_3_Kaasamise_käigus_esitatud_märkuste_arvestamise_tabel_ERA.pdf Открытый
Lisa_2_Kaasatute_nimekiri.pdf Открытый
Обратная связь