Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK; 5418/1; 11965/16; 11964/16
Dokumendi viit: 1-2/16-219/5
Dokumendi loomise kuupäev: 05.10.2018
Название: Teatis - COVER NOTE From: Mission of Switzerland to the European Union Subject: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA - Notification from Switzerland 11965/1
Liik: Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
Saatja: Euroopa Liidu Nõukogu
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Mission of Switzerland to the European Union Открытый
ST11965-AD02.EN16.DOCX Открытый
Directive (EU) 2016-680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention_ investigation_ detectio.txt Открытый
Обратная связь