Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta COM(2016) 479; SWD(2016) 246; SWD(2016) 249
Dokumendi viit: 1-2/16-545/3
Dokumendi loomise kuupäev: 25.07.2016
Название: Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change SWD(2016)249; COM(2016) 479
Liik: EL algatusega seotud teised dokumendid
Saatja: Euroopa Komisjon
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
SWD_2016_249_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.docx Открытый
SWD_2016_249_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf Открытый
SWD_2016_249_fiche.xml Открытый
SWD(2016)249 - eGreffe - Official electronic version (Zip-file).txt Открытый
Обратная связь