Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Eesti seisukohad lennujaamasid käsitleva Euroopa Liidu meetmepaketi kohta
Dokumendi viit: 1-2/12-24/1
Dokumendi loomise kuupäev: 20.01.2012
Название: Eesti seisukohad lennujaamasid käsitleva Euroopa Liidu meetmepaketi kohta
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по экономике
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse õhusõidukite maapealset teenindust liidu lennujaamades ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/67/EÜ, Lennujaamapakett Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiseeskirjade kohta (Uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) {SEK(2011) 1443 lõplik} {SEK(2011) 1444 lõplik} , Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennuväljadel tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
Seotud dokumendid: Vabariigi Valitsuse seisukohad lennujaamasid käsitleva Euroopa Liidu meetmepaketi kohta, menetlusse võtmine, 1-2/12-24/1 - Eesti seisukohad lennujaamasid käsitleva Euroopa Liidu meetmepaketi kohta
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
11-02567-3.pdf Открытый
RK_11-02567-3.ddoc Открытый
Seletuskiri-1.pdf Открытый
COM(2011) 827.pdf Открытый
COM(2011) 824.pdf Открытый
Seletuskiri.rtf Открытый
COM(2011) 828.pdf Открытый
Обратная связь