Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa Liidu ettevõtjatega seotud tööturustatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 450/2003 ja (EÜ) nr 453/2008 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 295, SWD(2023) 265, SWD(2023) 266, COM(2023) 459
Dokumendi viit: 1-2/23-563/3
Dokumendi loomise kuupäev: 23.11.2023
Название: Eesti seisukohad ettevõtjatega seotud tööturustatistika määruse eelnõu kohta - COM(2023) 459
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по экономике
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu ettevõtjatega seotud tööturustatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 450/2003 ja (EÜ) nr 453/2008 COM(2023) 459, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa Liidu ettevõtjatega seotud tööturustatistikat ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2023/028 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 450/2003 ja (EÜ) nr 453/2008, eelnõu - COM(2023) 459
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Eesti seisukohad Открытый
Parlamendi ja Nõukogu määruse ettepanek EL ettevõtjatega seotud tööturustatistika kohta COM(2023) 459 Открытый
Sissetulev kiri asice Открытый
Seletuskirja lisa - kaasamise tabel Открытый
Seletuskiri Открытый
Обратная связь