Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust seoses nende heite ja akude tööajaga (Euro 7) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 - SEC(2022) 397, SWD(2022) 358, SWD(2022) 359, SWD(2022) 360, COM(2022) 586
Dokumendi viit: 1-2/22-709/6
Dokumendi loomise kuupäev: 20.07.2023
Название: Eesti seisukohad sõidukite õhusaasteainete heitenormide ja akude tööaja määruse eelnõu (Euro 7) kohta - COM(2022) 586
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по окружающей среде, Комиссия по экономике
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusakti eelnõu menetlusse võtmine, Arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad sõidukite õhusaasteainete heitenormide ja akude tööaja määruse eelnõu (Euro 7) kohta - COM(2022) 586, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad sõidukite õhusaasteainete heitenormide ja akude tööaja määruse eelnõu (Euro 7) kohta - COM(2022) 586
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Seletuskirja_lisa_-_kooskõlastustabel.pdf Открытый
Eesti seisukohad Открытый
Sissetulev kiri asice Открытый
Määruse_eelnõu_lisa.pdf Открытый
Seletuskiri.pdf Открытый
Määruse_eelnõu.pdf Открытый
Обратная связь