Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet (EMPs kohaldatav tekst) {SEK(2011) 952 lõplik} {SEK(2011) 953 lõplik}
Dokumendi viit: 2.1-11/1177
Dokumendi loomise kuupäev: 27.10.2011
Название: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis puudutavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute tegevust ning usaldatavusnõudeid
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Финансовая комиссия
Seotud dokumendid: Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis puudutavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute tegevust ning usaldatavusnõudeid, menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu pankade ja investeerimisühingute usaldatavusnormatiivide osas (COM(2011)452), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet (CO
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
RK_11-01635-4 Открытый
Обратная связь