Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse sõidukite konstruktsiooni ringluspõhisuse nõudeid ja romusõidukite käitlemist ning millega muudetakse määrusi (EL) 2018/858 ja (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2000/53/EÜ ja 2005/64/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 292, SWD(2023) 255, SWD(2023) 256, SWD(2023) 257, COM(2023) 451
Dokumendi viit: 1-2/23-542/5
Dokumendi loomise kuupäev: 01.02.2024
Название: Eesti seisukohad sõidukite ringsuse ja romusõidukite käitlusnõuete määruse kohta - COM(2023) 451
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по окружающей среде, Комиссия по экономике
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Avalik päevakorrapunkt: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse sõidukite konstruktsiooni ringluspõhisuse nõudeid ja romusõidukite käitlemist ning millega muudetakse määrusi (EL) 2018/858 ja (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2000/53/EÜ ja 2005/64/EÜ - COM(2023) 451, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad sõidukite ringsuse ja romusõidukite käitlusnõuete määruse kohta - COM(2023) 451, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse sõidukite konstruktsiooni ringluspõhisuse nõudeid ja romusõidukite käitlemist ning millega muudetakse määrusi (EL) 2018/858 ja (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2000/53/EÜ ja 2005/64/EÜ, eelnõu kohta - COM(2023) 451
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Riigikantselei kiri Riigikogule (digikonteiner).asice Открытый
Komisjoni ettepanek Открытый
Eesti seisukohad Открытый
Kaasatud huvigrupid Открытый
Seletuskiri Открытый
Komisjoni ettepaneku lisa Открытый
Kaasamistabel Открытый
Обратная связь