Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Eesti seisukohad liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude kohta COM(2017) 275; COM(2017) 276; COM(2017) 280
Dokumendi viit: 1-2/18-83/1
Dokumendi loomise kuupäev: 08.02.2018
Название: Eesti seisukohad liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude kohta COM(2017) 275; COM(2017) 276; COM(2017) 280
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Финансовая комиссия, Комиссия по экономике
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid - SWD(2017) 180; SWD(2017) 181; COM(2017) 276, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) - SWD(2017) 190; SWD(2017) 191; SWD(2017) 192; SWD(2017) 193; COM(2017) 280, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2017) 180; SWD(2017) 181; COM(2017) 275
Seotud dokumendid: Liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõud (COM(2017) 275, 276, 280)., Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude kohta COM(2017) 275; COM(2017) 276; COM(2017) 280 (1-2/18-83/1)
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
E-kiri Открытый
Seletuskiri VV.pdf Открытый
Direktiivi eelnõu COM(2017) 275.PDF Открытый
Direktiivi eelnõu COM(2017) 276.PDF Открытый
Elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime direktiivi eelnõu; COM(2017) 280.PDF Открытый
Seletuskiri Lisa 1 Kaasamise tabel.pdf Открытый
Seletuskirja Lisa 2 Mõjude hindamise tabel.pdf Открытый
Seletuskirja Lisa 3 Rahandusministeeriumi sisend.pdf Открытый
Eesti seisukohad Открытый
Eesti seisukohad bdoc Открытый
EL asjade komisjoni seisukoht (Liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõud) Открытый
Обратная связь