Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta COM(2016) 860; COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864; COM(2016) 767; COM(2016) 761; COM(2016) 765; COM(2016) 759; COM(2016) 773; COM(2016) 763; COM(2016) 766
Dokumendi viit: 1-2/17-178/1
Dokumendi loomise kuupäev: 17.03.2017
Название: Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta COM(2016) 860; COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864; COM(2016) 767; COM(2016) 761; COM(2016) 765; COM(2016) 759; COM(2016) 773; COM(2016) 763; COM(2016) 766
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по экономике
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 408; SWD(2016) 409; SWD(2016) 414; SWD(2016) 415; COM(2016) 765, Ettepanek - SWD(2016) 416; SWD(2016) 417; SWD(2016) 418; SWD(2016) 419; COM(2016) 767, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, MAJANDUSJA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Puhas energia kõikidele eurooplastele- COM(2016) 860, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413; COM(2016) 863, Teatis - SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413; COM(2016) 861, Ettepanek - SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413; COM(2016) 864, Teatis - COM(2016) 761; COM(2016) 765, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 - SWD(2016) 394; SWD(2016) 395; SWD(2016) 396; SWD(2016) 397; COM(2016) 759, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 416; SWD(2016) 417; SWD(2016) 418; SWD(2016) 419; COM(2016) 767, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE: puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine- COM(2016) 763, Ettepanek - SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413; COM(2016) 862, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2016) 864; SWD(2016) 410; SWD(2016) 411; SWD(2016) 412; SWD(2016) 413, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia - samm koostoimelise, ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse tagamise suunas- COM(2016) 766, KOMISJONI TEATIS Ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019 - COM(2016) 773, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 399; SWD(2016) 401; SWD(2016) 402; SWD(2016) 403; SWD(2016) 404; SWD(2016) 405; SWD(2016) 406; COM(2016) 761
Seotud dokumendid: Euroopa puhta energia paketi menetlusse võtmine, Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta COM(2016) 860; COM(2016) 861; COM(2016) 862; COM(2016) 863; COM(2016) 864; COM(2016) 767; COM(2016) 761; COM(2016) 765; COM(2016) 759; COM(2016) 773; COM(2016) 763; COM(2016) 766 (1-2/17-178/1), Seisukoha andmine: Euroopa puhta energia pakett (COM(2016) 759, 761, 763, 765-767, 773, 860-864)
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Seletuskirja lisa 5.pdf Открытый
Seletuskirja lisa 6.pdf Открытый
Taastuvenergia direktiivi eelnõu.pdf Открытый
Teatis „Puhas energia kõikidele eurooplastele“.pdf Открытый
Puhta energia innovatsiooni teatis.pdf Открытый
Seletuskirja lisa 2.pdf Открытый
Seletuskirja lisa 3.pdf Открытый
Seletuskirja lisa 4.pdf Открытый
Energialiidu juhtimise määruse eelnõu.pdf Открытый
Energiatõhususe direktiivi eelnõu.PDF Открытый
Ettekanne.pptx Открытый
Hoonete energiatõhususe direktiivi eelnõu.PDF Открытый
Sissetulev kiri Открытый
Elektri siseturu direktiivi eelnõu.pdf Открытый
Elektri siseturu määruse eelnõu.pdf Открытый
Elektrisektori ohuvalmiduse määruse eelnõu.pdf Открытый
Sissetulev kiri bdoc Открытый
Seletuskirja lisa 1.pdf Открытый
Teatis Ökodisaini.pdf Открытый
C-ITS teatis.pdf Открытый
EL Energeetikasektorit Reg. Asutuste Koostööameti määrus.pdf Открытый
Seletuskiri.pdf Открытый
Обратная связь