Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek COM(2012) 576. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2012) 291 final} {SWD(2012) 292 final}
Dokumendi viit: 1-2/12-485/8
Dokumendi loomise kuupäev: 31.01.2013
Название: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus, eelnõu kohta
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по окружающей среде
Seotud dokumendid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus, menetlusse võtmine, 1-2/12-485/8 - Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus, eelnõu kohta, Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist ELis (COM(2012)576).
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Seletuskiri.doc Открытый
COM(2012) 576.pdf Открытый
13-00011-4.pdf Открытый
RK_13-00011-4.ddoc Открытый
Файл Для внутриведомственного использования AvTS § 35 lg 1 p 3 teave, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist
Обратная связь