Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2018) 96; SWD(2018) 98; COM(2018) 185
Dokumendi viit: 1-2/18-219/3
Dokumendi loomise kuupäev: 31.05.2018
Название: Eesti seisukohad Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise kohta COM(2018) 185
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Правовая комиссия, Комиссия по экономике
Seotud dokumendid: Riigikogu juhatuse 2018. aasta 1. juuni otsuse nr 114 „Euroopa Liidu tarbijakaitse- eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise eelnõu menetlusse võtmine“ punkti 3 muutmine, Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise eelnõu menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise tõhustamine (COM(2018) 185), Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise kohta COM(2018) 185.
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Файл Для внутриведомственного использования AvTS § 35 lg 2 p 2 dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid enne nende vastuvõtmist või allakirjutamist
Eesti seisukohad bdoc Открытый
Eesti seisukohad Открытый
EL asjade komisjoni seisukoht (Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise tõhustamine) Открытый
Lisa 2 Mõjuhinnang.pdf Открытый
Lisa 1. Kaasamise tabel.pdf Открытый
Seletuskiri.pdf Открытый
COM(2018) 185 ET.pdf Открытый
Обратная связь