Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta COM(2016) 593; COM(2016) 595; COM(2016) 596
Dokumendi viit: 1-2/16-807/1
Dokumendi loomise kuupäev: 17.11.2016
Название: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta COM(2016) 593; COM(2016) 595; COM(2016) 596
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по культуре, Комиссия по экономике
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta COM(2016) 594, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas COM(2016) 596, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides COM(2016) 595, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2016) 593; SWD(2016) 301; SWD(2016) 302
Seotud dokumendid: Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipaketi menetlusse võtmine, Eesti seisukohad: Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipakett (COM(2016) 593, 595, 596)., Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta COM(2016) 593; COM(2016) 595; COM(2016) 596 (1-2/16-807/1) - arvamuse andmine ELAKile, Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta COM(2016) 593; COM(2016) 595; COM(2016) 596 (1-2/16-807/1)
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Kaaskiri Открытый
Kaaskiri bdoc Открытый
Autorioiguse reform_SK_lisa4_Marrake_i dir....pdf Открытый
Autorioiguse reform_SK_lisa3_Marrake_i maa....pdf Открытый
Autorioiguse reform_SK_lisa2_RHO-maaruse moju.pdf Открытый
Autorioiguse reform_SK_lisa1_DSM-direktiiv....pdf Открытый
COM(2016) 596.pdf Открытый
COM(2016) 595.pdf Открытый
COM(2016) 594.pdf Открытый
COM(2016) 593.pdf Открытый
EL asjade komisjoni seisukoht (Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipakett) Открытый
Info ja EE seisukohad_JUM.pdf Открытый
Обратная связь