Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus COM(2013) 794
Dokumendi viit: 1-2/13-673/6
Dokumendi loomise kuupäev: 30.01.2014
Название: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust, eelnõu kohta COM(2013) 794
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Конституционная комиссия, Правовая комиссия
Seotud dokumendid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust, menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust (COM(2013) 794)., Põhiseaduskomisjoni arvamus, ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust, eelnõu kohta
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
RK_14-00169-1.ddoc Открытый
14-00169-1.pdf Открытый
Seletuskiri.pdf Открытый
AK Õiguskomisjoni arvamus Для внутриведомственного использования AvTS § 35 lg 2 p 3 põhjendatud juhtudel asutusesiseselt adresseeritud dokumendid, mida dokumendiregistris ei registreerita (arvamused, teated, memod, õiendid, nõuanded jm)
Esialgne mõjude hinnang.pdf Открытый
Algatus-COM(2013) 794.pdf Открытый
AK Õiguskomisjoni arvamus Для внутриведомственного использования AvTS § 35 lg 2 p 3 põhjendatud juhtudel asutusesiseselt adresseeritud dokumendid, mida dokumendiregistris ei registreerita (arvamused, teated, memod, õiendid, nõuanded jm)
Обратная связь