Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Eesti seisukohad Euroopa Liidu 2014-2020 finantsraamistiku välistegevuse instrumentide eelnõude kohta COM(2011) 840, COM(2011) 839, COM(2011) 838, COM(2011) 843, COM(2011) 844, COM(2011) 845, COM(2011) 841, COM(2011) 846,COM(2011) 837, COM(2011) 842, COM(2011) 865
Dokumendi viit: 1-2/12-156/1
Dokumendi loomise kuupäev: 05.04.2012
Название: Eesti seisukohad Euroopa Liidu 2014-2020 finantsraamistiku välistegevuse instrumentide eelnõude kohta COM(2011) 840, COM(2011) 839, COM(2011) 838, COM(2011) 843, COM(2011) 844, COM(2011) 845, COM(2011) 841, COM(2011) 846,COM(2011) 837, COM(2011) 842, COM(2011) 865
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по иностранным делам
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend {SEK(2011) 1466 lõplik} {SEK(2011) 1467 lõplik} COM(2011) 839, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid COM(2011) 846, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kohta (IPA II) COM(2011) 838, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse stabiliseerimise rahastamisvahend COM(2011) 845, ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EL kui ülemaailmne partner: Uus lähenemisviis ELi välistegevuse rahastamisele COM(2011) 865, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised eeskirjad ja menetlused COM(2011) 842, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend COM(2011) 840, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega COM(2011) 843, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja - territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamist (11. Euroopa Arengufond) käsitleva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamine COM(2011) 837, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend) COM(2011) 844, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend COM(2011) 841
Seotud dokumendid: Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu 2014-2020 finantsraamistiku välistegevuse instrumentide eelnõude kohta, menetlusse võtmine
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
RK_12-00765-2.ddoc Открытый
Seletuskiri.doc Открытый
12-00765-2.pdf Открытый
COM(2011) 842.pdf Открытый
COM(2011) 841.pdf Открытый
COM(2011) 844.pdf Открытый
COM(2011) 843.pdf Открытый
COM(2011) 838.pdf Открытый
COM(2011) 837.pdf Открытый
COM(2011) 840.pdf Открытый
COM(2011) 839.pdf Открытый
COM(2011) 846.pdf Открытый
COM(2011) 845.pdf Открытый
COM(2011) 865.pdf Открытый
Обратная связь