Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ COM(2017) 8
Dokumendi viit: 1-2/17-13/3
Dokumendi loomise kuupäev: 23.03.2017
Название: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, eelnõu kohta COM(2017) 8
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Конституционная комиссия
Seotud dokumendid: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, eelnõu menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist (COM(2017) 8)., ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, eelnõu kohta
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Eesti seisukohad bdoc Открытый
Kaaskiri Открытый
Lisa Открытый
Kaaskiri bdoc Открытый
Eesti seisukohad Открытый
Seletuskiri.pdf Открытый
Обратная связь