Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 420, SWD(2023) 420, SWD(2023) 421, SWD(2023) 422, COM(2023) 420
Dokumendi viit: 1-2/23-488/5
Dokumendi loomise kuupäev: 01.02.2024
Название: Eesti seisukohad jäätmete direktiivi ülevaatamise kohta - COM(2023) 420
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по окружающей среде, Комиссия по экономике
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Jätkuarutelu: Eesti seisukohad jäätmete direktiivi ülevaatamise kohta - COM(2023) 420, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid, eelnõu kohta - COM(2023) 420, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad jäätmete direktiivi ülevaatamise kohta - COM(2023) 420, Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EC jäätmete kohta COM(2023) 420
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Eesti seisukohad Открытый
Kaasatud huvigrupid Открытый
Kaasamistabel Открытый
Komisjoni ettepanek Открытый
Komisjoni ettepaneku lisa Открытый
Riigikantselei kiri Riigikogule (digikonteiner).asice Открытый
Seletuskiri Открытый
Обратная связь