Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Komisjoni istung reede, 19.06.2020 kell 10.00
Dokumendi loomise kuupäev: 12.06.2020
Название: Seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja „Euroopa kliimaseadus“ kohta
Kutsutud isikud: keskkonnaminister Rene Kokk, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas, Keskkonnaministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna peaspetsialist Annaliisa Jäme, Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Janika Laht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik Merilyn Möls
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa roheline kokkulepe - COM(2019) 640, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)- COM(2020) 80, Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja Kliimaseaduse kohta - COM(2020) 80, COM(2019) 640
Seotud dokumendid: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja Kliimaseaduse kohta - COM(2020) 80, COM(2019) 640, Riigikogu liikme J. Ossinovski täiendused keskkonnakomisjoni seisukohale, mis puudutab Eesti seisukohti Euroopa rohelise kokkuleppe ja Kliimaseaduse kohta - Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja Kliimaseaduse kohta - COM(2020) 80, COM(2019) 640, Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ ja Kliimaseaduse kohta - COM(2020) 80, COM(2019) 640, Majanduskomisjoni arvamus roheleppe kohta COM(2020) 80, COM(2019) 640
Обратная связь