Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse korruptsioonivastast võitlust ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2003/568/JSK ja Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlev konventsioon ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1371 - COM(2023) 234
Dokumendi viit: 1-2/23-289/4
Dokumendi loomise kuupäev: 29.06.2023
Название: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu korruptsioonivastase direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 234
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Правовая комиссия
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
Seletuskiri.pdf Открытый
Eesti seisukohad asice Открытый
Direktiivi_eelnõu.pdf Открытый
Eesti seisukohad Открытый
Обратная связь