Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turustamist liidus ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2016/2031, 2017/625 ja 2018/848 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 2002/53/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ (taimset paljundusmaterjali käsitlev määrus) (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 414, SWD(2023) 410, SWD(2023) 414, SWD(2023) 415, COM(2023) 414
Dokumendi viit: 1-2/23-496/3
Dokumendi loomise kuupäev: 26.10.2023
Название: Eesti seisukohad taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise määruse kohta - COM(2023) 414
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Комиссия по делам Европейского союза
Valdkondlik komisjon: Комиссия по сельской жизни
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusakti eelnõu menetlusse võtmine, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turustamist liidus ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2016/2031, 2017/625 ja 2018/848 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 2002/53/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ (taimset paljundusmaterjali käsitlev määrus) – SEC(2023) 414 … COM(2023) 414
Название файла Ограничение доступа Основание для ограничений Действителен до
LISA_1_huvigruppide_nimekiri.pdf Открытый
Eesti seisukohad asice Открытый
Eesti seisukohad Открытый
Seletuskiri.pdf Открытый
Taimset_paljundusmaterjali_käsitleva_määruse_lisa.pdf Открытый
LISA_2_kaasamise_tabel.pdf Открытый
Taimset_paljundusmaterjali_käsitlev_määrus.pdf Открытый
Обратная связь