Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Kalender

Предыдущий месяц Järgmine kuu
Декабрь 
E T K N R L P
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Посмотреть результаты:

Поиск

Vali kategooria

Отменить

Результаты поиска

Riigikogu XIV täiskogu II istungjärgu 10. töönädala päevakord

Täiskogu korraline istung esmaspäev, 2.12.2019 15:00 Стенограмм Голосования
1 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE I) Подробная информация

Этап производства:

Первое чтение

Инициатор:

Докладчики:

, Айвар Кокк

Ettepanek:

Внести предложение завершить первое чтение
Внести предложение о назначении срока представления поправок
16.12.2019

Постановление:

Первое чтение завершено

Täiskogu korraline istung teisipäev, 3.12.2019 10:00 Стенограмм Голосования
1 Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE III) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Постановление:

Принятие

Tексты:

Eelnõu

2 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu Подробная информация

Докладчики:

Михаил Лотман, , ,

Постановление:

Обсуждение завершено

Infotund kolmapäev, 4.12.2019 12:00 Стенограмм Голосования
1 Õigusriigi kohta
2 Maaeluminister Järvikust
3 Valitsuse kokkulepetest
4 Pensionireformist

Küsija:

Яак Юске

5 Eelarvelistest valikutest

Отвечает:

Rahvastikuminister Riina Solman

6 Eesti julgeolekust
7 Perelepituse rakendamisest Eestis

Отвечает:

Rahvastikuminister Riina Solman

8 Valitsuse seisukohtadest
9 Õigusriigist

Отвечает:

Justiitsminister Raivo Aeg

10 Euroopa alliansist
11 Peaministri punastest joontest
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00 Стенограмм Голосования
1 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE III) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Ettepanek:

Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Принятие

Tексты:

Eelnõu

2 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE III) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Ettepanek:

Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumendi

Постановление:

Принятие

Tексты:

Eelnõu

3 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE III) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Ettepanek:

Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Постановление:

Принятие

Tексты:

Eelnõu

4 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE III) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Постановление:

Принятие

Tексты:

EelnõuSeletuskiri

5 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE III) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Ettepanek:

Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Принятие

6 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Хельо Пикхоф

Ettepanek:

Внести предложение завершить второе чтение
Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Принятие

Tексты:

EelnõuSeletuskiri

7 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Дмитрий Дмитриев

Ettepanek:

Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst
Внести предложение завершить второе чтение
Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Принятие

8 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Тийт Кала

Ettepanek:

Внести предложение завершить второе чтение
Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Принятие

Tексты:

SeletuskiriEelnõu

9 Riigikogu otsuse "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (77 OE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Ettepanek:

Внести предложение завершить второе чтение
Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Принятие

Tексты:

SeletuskiriEelnõu

10 Ettekanne „Spordipoliitika põhialuste aastani 2030“ täitmise kohta Подробная информация

Докладчики:

Постановление:

Обсуждение завершено

Tексты:

Aruande lisa

11 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Хельо Пикхоф

Ettepanek:

Внести предложение завершить второе чтение

12.12.2019
Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Второе чтение завершено

Tексты:

EelnõuSeletuskiri

12 Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Хельмен Кютт

Ettepanek:

Kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid
Внести предложение завершить второе чтение

11.12.2019
Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Второе чтение завершено

13 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Ханно Певкур

Ettepanek:

Внести предложение завершить второе чтение

11.12.2019
Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту
Määrata uueks ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liige Hanno Pevkur
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Постановление:

Второе чтение завершено

14 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Ettepanek:


11.12.2019

Постановление:

Второе чтение завершено

15 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Ettepanek:

Внести предложение завершить второе чтение

11.12.2019

Постановление:

Второе чтение завершено

16 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Ettepanek:

Внести предложение завершить второе чтение

11.12.2019
Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Второе чтение завершено

17 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE I) Подробная информация

Этап производства:

Первое чтение

Инициатор:

Докладчики:

, Кристина Шмигун-Вяхи

Ettepanek:

Внести предложение завершить первое чтение
Внести предложение о назначении срока представления поправок
18.12.2019

Постановление:

Первое чтение завершено

18 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE I) Подробная информация

Этап производства:

Первое чтение

Ettepanek:

Внести предложение об отклонении

Постановление:

Отклонение

Tексты:

EelnõuSeletuskiri

Täiskogu korraline istung neljapäev, 5.12.2019 10:00 Стенограмм Голосования
1 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Пауль Пуустусмаа

Ettepanek:

Внести предложение завершить второе чтение

11.12.2019
Внести предложение провести окончательное голосование по законопроекту

Постановление:

Второе чтение завершено

2 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE I) Подробная информация

Этап производства:

Первое чтение

Ettepanek:

Внести предложение об отклонении

Постановление:

Отклонение

Tексты:

EelnõuSeletuskiri

Обратная связь