Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Kalender

Предыдущий месяц Järgmine kuu
Декабрь 
E T K N R L P
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Посмотреть результаты:

Поиск

Vali kategooria

Отменить

Результаты поиска

Riigikogu XIV täiskogu II istungjärgu 10. töönädala päevakord

Täiskogu korraline istung esmaspäev, 2.12.2019 15:00 Стенограмм Голосования
1 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE I) Подробная информация

Этап производства:

Первое чтение

Инициатор:

Докладчики:

, Айвар Кокк

Täiskogu otsus:

Первое чтение завершено

Tексты:

EelnõuSeletuskirja lisa 2 (huvirühmade kirjad)SeletuskiriSeletuskirja lisa 1 (rakendusaktide kavandid)

Täiskogu korraline istung teisipäev, 3.12.2019 10:00 Стенограмм Голосования
1 Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE III) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

Eelnõu

2 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu Подробная информация

Докладчики:

Михаил Лотман, , ,

Täiskogu otsus:

Обсуждение завершено

Tексты:

Martin Ehala slaididSigrid Västra slaididMihhail Lotman slaidid

Infotund kolmapäev, 4.12.2019 12:00 Стенограмм Голосования
1 Õigusriigi kohta Подробная информация

Отвечает:

Siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes

2 Maaeluminister Järvikust Подробная информация

Отвечает:

Siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes

3 Valitsuse kokkulepetest Подробная информация

Отвечает:

Siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes

4 Pensionireformist Подробная информация

Отвечает:

Siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes

5 Eelarvelistest valikutest Подробная информация

Отвечает:

Rahvastikuminister Riina Solman

6 Eesti julgeolekust Подробная информация

Отвечает:

Siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes

7 Perelepituse rakendamisest Eestis Подробная информация

Отвечает:

Rahvastikuminister Riina Solman

8 Valitsuse seisukohtadest Подробная информация

Отвечает:

Siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes

9 Õigusriigist Подробная информация

Отвечает:

Justiitsminister Raivo Aeg

10 Euroopa alliansist Подробная информация

Отвечает:

Siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes

11 Peaministri punastest joontest Подробная информация

Отвечает:

Siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes

Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00 Стенограмм Голосования
1 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE III) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

Eelnõu

2 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE III) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

Eelnõu

3 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE III) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

Eelnõu

4 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE III) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

EelnõuSeletuskiri

5 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE III) Подробная информация

Этап производства:

Третье чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

SeletuskiriMuudatusettepanekute loeteluEelnõu

6 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Хельо Пикхоф

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

SeletuskiriEelnõu

7 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Дмитрий Дмитриев

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

Muudatusettepanekute loeteluEelnõuTeatised ja reservatsioonidSeletuskiri

8 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Тийт Кала

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

SeletuskiriEelnõu

9 Riigikogu otsuse "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (77 OE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Täiskogu otsus:

Принятие

Tексты:

EelnõuSeletuskiri

10 Ettekanne „Spordipoliitika põhialuste aastani 2030“ täitmise kohta Подробная информация

Докладчики:

Täiskogu otsus:

Обсуждение завершено

Tексты:

Aruande lisa

11 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Хельо Пикхоф

Täiskogu otsus:

Второе чтение завершено

Tексты:

SeletuskiriEelnõu

12 Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Хельмен Кютт

Täiskogu otsus:

Второе чтение завершено

Tексты:

SeletuskiriMuudatusettepanekudEelnõu

13 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Ханно Певкур

Täiskogu otsus:

Второе чтение завершено

Tексты:

Muudatusettepanekute loeteluSeletuskiriEelnõu

14 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Täiskogu otsus:

Второе чтение завершено

Tексты:

Muudatusettepanekute loeteluEelnõuSeletuskiri

15 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Täiskogu otsus:

Второе чтение завершено

Tексты:

SeletuskiriEelnõuMuudatusettepanekute loetelu

16 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Айвар Кокк

Täiskogu otsus:

Второе чтение завершено

Tексты:

Muudatusettepanekute loeteluEelnõuSeletuskiri

17 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE I) Подробная информация

Этап производства:

Первое чтение

Инициатор:

Докладчики:

, Кристина Шмигун-Вяхи

Täiskogu otsus:

Первое чтение завершено

Tексты:

Seletuskirja lisa 3 (märkused ja ettepanekud)Seletuskirja lisa 1 (mõjuhinnang)EelnõuSeletuskiriSeletuskirja lisa 2 (rakendusakti kavand)

18 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE I) Подробная информация

Этап производства:

Первое чтение

Инициатор:

Фракция Партии реформ Эстонии, Фракция Социал-демократической партии

Докладчики:

Андрес Сутт, Айвар Кокк

Täiskogu otsus:

Отклонение

Tексты:

EelnõuSeletuskiri

Täiskogu korraline istung neljapäev, 5.12.2019 10:00 Стенограмм Голосования
1 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE II) Подробная информация

Этап производства:

Второе чтение

Инициатор:

Докладчики:

Пауль Пуустусмаа

Täiskogu otsus:

Второе чтение завершено

Tексты:

EelnõuSeletuskiriMuudatusettepanekute loetelu

2 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE I) Подробная информация

Этап производства:

Первое чтение

Инициатор:

Калле Лаанет, Юрген Лиги, Андрус Сеэме, Кристен Михал, Эркки Келдо, Аннели Аккерманн, Кристина Шмигун-Вяхи, Урмас Круузе, Вилья Тоомаст, Юри Яансон, Айвар Сыэрд, Антс Лаанеотс, Тоомас Кивимяги

Докладчики:

Калле Лаанет, Свен Сестeр

Täiskogu otsus:

Отклонение

Tексты:

SeletuskiriEelnõu

Обратная связь