Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по автору запроса

Выберите автора запроса из выпадающего меню и нажмите на кнопку "Поиск ".

Поиск по автору запроса

Запросы: Сийм Похлак

Номер Число Адресат Sorteeriti Ходатайствующие Содержание Sorteeriti Срок ответа Sorteeriti Дата ответа Sorteeriti
161 12.12.2022 Tervise- ja tööminister Peep Peterson Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Руубен Каалеп, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт, Алар Ланеман Õpilaste immuniseerimise kohta 14.02.2023 06.02.2023
160 19.10.2022 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт, Алар Ланеман Neeme tn 50 kinnistu olukorra kohta 14.12.2022 21.11.2022
153 20.09.2022 Peaminister Kaja Kallas Калле Грюнталь, Март Хельме, Пеэтер Эрнитс, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Сийм Похлак, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Мерри Аарт, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман LNG tankeri kohta 09.11.2022 07.11.2022
152 15.09.2022 Peaminister Kaja Kallas Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Сийм Похлак, Лео Куннас, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Ettevõtete toimimise tagamise kohta energiakriisi tingimustes 27.10.2022 24.10.2022
151 14.09.2022 Peaminister Kaja Kallas Калле Грюнталь, Керт Кинго, Март Хельме, Рене Кокк, Анти Пооламетс, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Kontrollikoja liikme kandidaadi esitamise kohta 26.10.2022 24.10.2022
149 12.09.2022 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт, Алар Ланеман Ukraina põgenike kohta 24.10.2022 24.10.2022
148 12.09.2022 Keskkonnaminister Madis Kallas Март Хельме, Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт Süvariigi seoste kohta metsandusvaldkonnaga 24.10.2022 10.10.2022
145 31.08.2022 Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пеэтер Эрнитс, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Сийм Похлак, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт Abivajajate ebavõrdse kohtlemise kohta 20.10.2022 10.10.2022
146 31.08.2022 Kaitseminister Hanno Pevkur Март Хельме, Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Сийм Похлак, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт Homopropaganda kohta Eesti Kaitseväes 20.10.2022 26.09.2022
147 31.08.2022 Keskkonnaminister Madis Kallas Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Сийм Похлак, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт Üraskite tekitatud kahju kohta 20.10.2022 10.10.2022
137 02.06.2022 Kaitseminister Kalle Laanet Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Март Хельме, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт, Алар Ланеман 155 mm haubitsate loovutamisest Ukrainale sõjalise abina ja Eesti suurtükiväe edasisest arengust Venemaa-Ukraina sõja kontekstis 29.09.2022 26.09.2022
129 06.04.2022 Kultuuriminister Tiit Terik Калле Грюнталь, Март Хельме, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta 19.05.2022 16.05.2022
124 07.03.2022 Peaminister Kaja Kallas Калле Грюнталь, Пеэтер Эрнитс, Керт Кинго, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт, Алар Ланеман Elanikkonnakaitse kohta 19.04.2022 04.04.2022
121 14.02.2022 Siseminister Kristian Jaani Март Хельме, Калле Грюнталь, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Рене Кокк, Анти Пооламетс, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт, Алар Ланеман Politseijuhi tegevuse seaduslikkuse kohta 05.04.2022 04.04.2022
122 14.02.2022 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Калле Грюнталь, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Сийм Похлак, Лео Куннас, Хенн Пыллуаас, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт, Алар Ланеман Julgeolekupoliitika aluste uuendamise kohta 05.04.2022 04.04.2022
116 08.02.2022 Peaminister Kaja Kallas Пеэтер Эрнитс, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Maapiirkondades asuvate munitsipaalomandis olevate koolide gümnaasiumiosa sulgemise ettepaneku kohta 24.03.2022 16.03.2022
115 08.02.2022 Haridus- ja teadusminister Liina Kersna Пеэтер Эрнитс, Пауль Пуустусмаа, Анти Пооламетс, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Maakoolide sulgemise kohta 24.03.2022 16.01.2012
113 26.01.2022 Siseminister Kristian Jaani Пеэтер Эрнитс, Март Хельме, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Рене Кокк, Анти Пооламетс, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Мерри Аарт, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Euroopa Liidu 2015.-2017. aasta rändekava ning Euroopa Komisjoni 2017. aasta üleskutse alusel Eestisse vastu võetud rahvusvahelise kaitse vajadusega välismaalaste kohta 16.03.2022 14.03.2022
110 24.01.2022 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Калле Грюнталь, Анти Пооламетс, Сийм Похлак, Мартин Хельме, Лео Куннас, Хенн Пыллуаас, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Tegevusplaani kohta Venemaa sõjalise kallaletungi korral Ukrainale 16.03.2022 14.02.2022
109 18.01.2022 Peaminister Kaja Kallas Пеэтер Эрнитс, Март Хельме, Керт Кинго, Калле Грюнталь, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт, Алар Ланеман Personalikaose kohta riigikaitse valdkonnas 10.03.2022 14.02.2022
107 12.01.2022 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Калле Грюнталь, Пеэтер Эрнитс, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Mali missiooni lõpliku läbikukkumise kohta 07.03.2022 07.02.2022
106 10.01.2022 Haridus- ja teadusminister Liina Kersna Пеэтер Эрнитс, Март Хельме, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Руубен Каалеп, Рене Кокк, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт, Алар Ланеман Tõsiste muutuste kohta lasteaiahariduses 07.03.2022 17.01.2022
105 10.01.2022 Peaminister Kaja Kallas Пеэтер Эрнитс, Март Хельме, Калле Грюнталь, Руубен Каалеп, Рене Кокк, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт, Алар Ланеман Sõjalise abi kohta Ukrainale 07.03.2022 07.02.2022
100 13.12.2021 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Рене Кокк, Анти Пооламетс, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Мерри Аарт, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Eesti jõupingutuste kohta Ukraina toetuseks ning liitlasvägade kohaloleku suurendamiseks Baltikumis 15.02.2022 07.02.2022
Обратная связь