Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по автору запроса

Выберите автора запроса из выпадающего меню и нажмите на кнопку "Поиск ".

Поиск по автору запроса

Запросы: Анти Пооламетс

Номер Число Адресат Sorteeriti Ходатайствующие Содержание Sorteeriti Срок ответа Sorteeriti Дата ответа Sorteeriti
141 06.07.2022 Kaitseminister Kalle Laanet Март Хельме, Калле Грюнталь, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Мартин Хельме, Лео Куннас, Яак Валге, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Урмас Рейтельманн, Алар Ланеман Kindralite koondamise kohta Kaitseväes 20.10.2022
137 02.06.2022 Kaitseminister Kalle Laanet Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Март Хельме, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт, Алар Ланеман 155 mm haubitsate loovutamisest Ukrainale sõjalise abina ja Eesti suurtükiväe edasisest arengust Venemaa-Ukraina sõja kontekstis 29.09.2022
134 02.05.2022 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Strateegia "Eesti 2035" rahvastikunäitajate kohta 13.06.2022 16.05.2022
129 06.04.2022 Kultuuriminister Tiit Terik Калле Грюнталь, Март Хельме, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta 19.05.2022 16.05.2022
127 24.03.2022 Keskkonnaminister Erki Savisaar Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Мартин Репинский, Хенн Пыллуаас, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт Individuaalkvootide kohta Peipsi järvel 12.05.2022 09.05.2022
124 07.03.2022 Peaminister Kaja Kallas Калле Грюнталь, Пеэтер Эрнитс, Керт Кинго, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт, Алар Ланеман Elanikkonnakaitse kohta 19.04.2022 04.04.2022
123 22.02.2022 Keskkonnaminister Erki Savisaar Айвар Кокк, Хейки Хепнер, Анти Пооламетс, Райво Тамм, Хелир-Валдор Сеэдер, Прийт Сибул, Ивари Падар, Виктория Ладынская-Кубитс, Андрес Метсоя Natura piiranguvööndi sihtkaitsevööndiks muutmise kohta 14.04.2022 11.04.2022
122 14.02.2022 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Калле Грюнталь, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Сийм Похлак, Лео Куннас, Хенн Пыллуаас, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт, Алар Ланеман Julgeolekupoliitika aluste uuendamise kohta 05.04.2022 04.04.2022
121 14.02.2022 Siseminister Kristian Jaani Март Хельме, Калле Грюнталь, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Рене Кокк, Анти Пооламетс, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт, Алар Ланеман Politseijuhi tegevuse seaduslikkuse kohta 05.04.2022 04.04.2022
118 09.02.2022 Haridus- ja teadusminister Liina Kersna Индрек Саар, Пеэтер Эрнитс, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Хейки Хепнер, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Прийт Сибул, Рийна Сиккут, Тармо Круузимяэ, Хельмен Кютт, Мартин Хельме, Эдуард Одинец, Хелир-Валдор Сеэдер, Михаил Лотман, Рихо Брейвель, Виктория Ладынская-Кубитс, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хельо Пикхоф, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Põhikooli lõpueksamite lävendi kaotamise kohta 24.03.2022 21.02.2022
115 08.02.2022 Haridus- ja teadusminister Liina Kersna Пеэтер Эрнитс, Пауль Пуустусмаа, Анти Пооламетс, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Maakoolide sulgemise kohta 24.03.2022 23.03.2022
116 08.02.2022 Peaminister Kaja Kallas Пеэтер Эрнитс, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Maapiirkondades asuvate munitsipaalomandis olevate koolide gümnaasiumiosa sulgemise ettepaneku kohta 24.03.2022 16.03.2022
113 26.01.2022 Siseminister Kristian Jaani Пеэтер Эрнитс, Март Хельме, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Рене Кокк, Анти Пооламетс, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Мерри Аарт, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Euroopa Liidu 2015.-2017. aasta rändekava ning Euroopa Komisjoni 2017. aasta üleskutse alusel Eestisse vastu võetud rahvusvahelise kaitse vajadusega välismaalaste kohta 16.03.2022 14.03.2022
110 24.01.2022 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Калле Грюнталь, Анти Пооламетс, Сийм Похлак, Мартин Хельме, Лео Куннас, Хенн Пыллуаас, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Tegevusplaani kohta Venemaa sõjalise kallaletungi korral Ukrainale 16.03.2022 14.02.2022
109 18.01.2022 Peaminister Kaja Kallas Пеэтер Эрнитс, Март Хельме, Керт Кинго, Калле Грюнталь, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Мерри Аарт, Алар Ланеман Personalikaose kohta riigikaitse valdkonnas 10.03.2022 14.02.2022
107 12.01.2022 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Калле Грюнталь, Пеэтер Эрнитс, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рене Кокк, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Урмас Рейтельманн, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Mali missiooni lõpliku läbikukkumise kohta 07.03.2022 07.02.2022
108 12.01.2022 Peaminister Kaja Kallas Пеэтер Эрнитс, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Рихо Брейвель, Яак Валге, Хенн Пыллуаас, Алар Ланеман Energiaarvete hüvitamise kohta 07.03.2022 14.02.2022
100 13.12.2021 Peaminister Kaja Kallas Март Хельме, Калле Грюнталь, Керт Кинго, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Рене Кокк, Анти Пооламетс, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Яак Валге, Мерри Аарт, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Eesti jõupingutuste kohta Ukraina toetuseks ning liitlasvägade kohaloleku suurendamiseks Baltikumis 15.02.2022 07.02.2022
99 13.12.2021 Keskkonnaminister Erki Savisaar Март Хельме, Керт Кинго, Калле Грюнталь, Пауль Пуустусмаа, Анти Пооламетс, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт, Рихо Брейвель, Сийм Похлак, Лео Куннас, Урмас Рейтельманн, Мерри Аарт, Хелле-Мооника Хельме, Алар Ланеман Eramajade ahjuküttest loobumise soodustamise kohta 15.02.2022 17.01.2022
95 06.12.2021 Tervise- ja tööminister Tanel Kiik Анти Пооламетс 5.-11. aastaste laste vaktsineerimise kohta (tagastatud esitajale)
89 14.10.2021 Kultuuriminister Anneli Ott Анти Пооламетс Vene propagandafilmide kohta ERRis 06.12.2021 12.01.2012
82 31.05.2021 Kultuuriminister Anneli Ott Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Сийм Похлак, Лео Куннас, Хенн Пыллуаас, Яак Валге, Алар Ланеман Taluarhitektuuri väärtustamise ja kaitse kohta 29.09.2021 11.10.2021
61 15.03.2021 Välisminister Eva-Maria Liimets Март Хельме, Калле Грюнталь, Руубен Каалеп, Анти Пооламетс, Лео Куннас, Хелле-Мооника Хельме Demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Euroopa Liidus 03.05.2021 14.04.2021
Обратная связь